ذکر کاشف الکرب عاشقانه ها


برچسب‌ها: دعای فرج

[ یکشنبه هجدهم خرداد 1393 ] [ 11:6 ] [ ]

[ ]

[ یکشنبه سی ام شهریور 1393 ] [ 14:32 ] [ ]

[ ]

[ یکشنبه سی ام شهریور 1393 ] [ 14:31 ] [ ]

[ ]

[ یکشنبه سی ام شهریور 1393 ] [ 14:28 ] [ ]

[ ]

[ یکشنبه سی ام شهریور 1393 ] [ 11:54 ] [ ]

[ ]

 

 

 

 

یک اتفاق ساده، ولی ماندگار شد

 

 

وقتی که چشم من به نگاهت دچار شد

 

 

لب را گشودی و دلم آغوش باز کرد

 

 

خندیدی و جهان، همه باغ انار شد

 

 

از گیسوان مست تو عطر جنون چکید

 

 

با هر نسیم، هستیِ من بی قرار شد

 

 

پاییز، فصل خاطره های قشنگ ماست

 

 

هر وقت حرفِ غنچه لبت زد، بهار شد

 

 

بانوی ماه! هر غزل، آغوش تشنه ایست

 

 

شعری که وزن و قافیه اش داغدار شد

 

 

آواره بود، تا به نگاهت قدم گذاشت

 

 

در شهر چشم های تو، دل ماندگار شد...

 

 

 

 


برچسب‌ها: عاشقانه های حسن شعیبی

[ سه شنبه بیست و پنجم شهریور 1393 ] [ 17:57 ] [ ]

[ ]

 

 

 

 

 

ﺭﻭﺯ ﺍﻭﻝ ﺑﯽﻫﻮﺍ ﻗﻠﺐ ﻣﺮﺍ ﺩﺯﺩﯾﺪ ﻭ ﺭﻓﺖ

 

 

ﺭﻭﺯ ﺩﻭﻡ ﺁﻣﺪ ﻭ ﺍﺳﻢ ﻣﺮﺍ ﭘﺮﺳﯿﺪ ﻭ ﺭﻓﺖ

 

ﺭﻭﺯ ﺳﻮﻡ ﺁﺥ ! ﺧﺎﻟﯽ ﻫﻢ ﮐﻨﺎﺭ ﻟﺐ ﮔﺬﺍﺷﺖ

 

 

ﺩﺍﻧﻪﯼ ﺩﯾﻮﺍﻧﮕﯽ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺩﻟﻢ ﭘﺎﺷﯿﺪ ﻭ ﺭﻓﺖ

 

ﺭﻭﺯ ﭼﺎﺭﻡ ﺩﺍﻧﻪﺍﺵ ﮔﻞ ﺩﺍﺩ ﻭ ﺍﻭ ﺑﺎ ﺯﯾﺮﮐﯽ

 

 

ﺁﻥ ﻏﺰﻝ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻟﺒﻢ ﻧﻪ ﺍﺯ ﻧﮕﺎﻫﻢ ﭼﯿﺪ ﻭ ﺭﻓﺖ

 

ﺑﺎ ﻟﺒﺎﺱ ﻗﻬﻮﻩﺍﯼ ﺁﻥ ﺭﻭﺯ ﻓﺎﻟﻢ ﺭﺍ ﮔﺮﻓﺖ

 

 

ﺧﻮﯾﺶ ﺭﺍ ﺩﺭ ﭼﺸﻢﻫﺎﯼ ﺑﯽﻗﺮﺍﺭﻡ ﺩﯾﺪ ﻭ ﺭﻓﺖ

 

ﻓﯿﻞ ﺭﺍ ﻫﻢ ﺍﯾﻦ ﺑﻼ ﺍﺯ ﭘﺎ ﻣﯽﺍﻧﺪﺍﺯﺩ ﺧﺪﺍ !

 

 

ﻫﯽ ﻟﺐ ﻓﻨﺠﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﭘﯿﺶ ﻣﻦ ﺑﻮﺳﯿﺪ ﻭ ﺭﻓﺖ

 

ﺍﻭ ﮐﻪ ﻃﺮﺯ ﺧﻨﺪﻩﺍﺵ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺮﺍﺑﻢ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ

 

 

ﺑﺎ ﺗﺒﺴﻢ ﺣﺎﻝ ﺍﻫﻞ ﺧﺎﻧﻪ ﺭﺍ ﭘﺮﺳﯿﺪ ﻭ ﺭﻓﺖ

 

ﺗﺎ ﺑﭽﺮﺧﺎﻧﻢ ﺩﻟﺶ ﺭﺍ ﻧﺬﺭﻫﺎ ﮐﺮﺩﻡ ﻭﻟﯽ

 

 

ﺟﺎﯼ ﺩﻝ، ﺍﺯ ﺑﺨﺖ ﺑﺪ، ﺩﻟﺒﺮ ﺧﻮﺩﺵ ﭼﺮﺧﯿﺪ ﻭ ﺭﻓﺖ

 


ﺯﯾﺮ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﺭﺍﻩ ﺭﻓﺘﻦ، ﮔﻔﺖ ﻣﯽﭼﺴﺒﺪ ﭼﻘﺪﺭ!

 

 

ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎﻟﺶ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺣﺎﻝ ﺩﻋﺎ ﺑﺨﺸﯿﺪ ﻭ ﺭﻓﺖ

 

 ﺍﺳﺘﺠﺎﺑﺖ ﺷﺪ ﭼﻪ ﺑﺎﺭﺍﻧﯽ ﮔﺮﻓﺖ ﺁﻥﺷﺐ ﻭﻟﯽ

 

 

ﺑﯽ ﻣﻦ ﺍﻭ ﺑﺎﺭﺍﻧﯿﺶ ﺭﺍ ﭘﺎ ﺷﺪ ﻭ ﭘﻮﺷﯿﺪ ﻭ ﺭﻓﺖ

 

ﺭﻭﺯ ﺁﺧﺮ ﺑﯽﺩﻋﺎ ﺑﯽﺍﺑﺮ ﻫﻢ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﮔﺮﻓﺖ

 

 

ﺩﯾﺪ ﺍﺷﮑﻢ ﺭﺍ ﻧﻤﯽﺩﺍﻧﻢ ﭼﺮﺍ ﺧﻨﺪﯾﺪ ﻭ ﺭﻓﺖ ..

 

 

 


برچسب‌ها: عاشقانه های قاسم صرافان

[ دوشنبه بیست و چهارم شهریور 1393 ] [ 21:5 ] [ ]

[ ]

[ دوشنبه بیست و چهارم شهریور 1393 ] [ 16:40 ] [ ]

[ ]

 

 

 

 

 دشت خشکید و زمین سوخت و باران نگرفت

 

 

زندگی بعد تو بر هیچ کس آسان نگرفت

 

چشمم افتاد به چشم تو ولی خیره نماند

 

 

شعله‌ای بود که لرزید ولی جان نگرفت

 

جز خودم هیچ کسی در غم تنهایی من

 

 

مثل فواره سر گریه به دامان نگرفت

 

دل به هر کس که رسیدیم سپردیم ولی

 

 

قصه‌ء عاشقی ما سر و سامان نگرفت

 

هر چه در تجربهء عشق سرم خورد به سنگ

 

 

هیچ کس راه بر این رود خروشان نگرفت

 

 مثل نوری که به سوی ابدیت جاریست

 

 

قصه ای با تو شد آغاز که پایان نگرفت...

 

 

 


برچسب‌ها: عاشقانه های فاضل نظری

[ یکشنبه بیست و سوم شهریور 1393 ] [ 15:35 ] [ ]

[ ]

[ یکشنبه بیست و سوم شهریور 1393 ] [ 15:31 ] [ ]

[ ]

[ یکشنبه بیست و سوم شهریور 1393 ] [ 15:29 ] [ ]

[ ]

[ یکشنبه بیست و سوم شهریور 1393 ] [ 15:28 ] [ ]

[ ]

[ شنبه بیست و دوم شهریور 1393 ] [ 23:20 ] [ ]

[ ]

[ شنبه بیست و دوم شهریور 1393 ] [ 23:10 ] [ ]

[ ]


برچسب‌ها: دلنوشته ها

[ شنبه بیست و دوم شهریور 1393 ] [ 22:53 ] [ ]

[ ]

[ شنبه بیست و دوم شهریور 1393 ] [ 22:52 ] [ ]

[ ]

[ شنبه بیست و دوم شهریور 1393 ] [ 22:42 ] [ ]

[ ]

 

 

 

 

بیقرار توام و در دل تنگم گله هاست   

 

 

آه !بیتاب شدن عادت کم حوصله هاست

 

 

مثل عکس رخ مهتاب که افتاده در آب 

 

 

دردلم هستی و بین من و تو فاصله هاست

 

 

آسمان با قفس تنگ چه فرقی دارد

 

 

بال وقتی قفس پرزدن چلچله هاست

 

 

بی تو هر لحظه مرا بیم فروریختن است

 

 

مثل شهری که به روی گسل زلزله هاست

 

 

باز می پرسمت از مسئله ی دوری و عشق

 

 

و سکوت تو جواب همه ی مسئله هاست...

 

 

 


برچسب‌ها: عاشقانه های فاضل نظری

[ شنبه بیست و دوم شهریور 1393 ] [ 15:52 ] [ ]

[ ]

[ شنبه بیست و دوم شهریور 1393 ] [ 13:23 ] [ ]

[ ]

[ شنبه بیست و دوم شهریور 1393 ] [ 13:22 ] [ ]

[ ]

[ شنبه بیست و دوم شهریور 1393 ] [ 11:30 ] [ ]

[ ]

[ شنبه بیست و دوم شهریور 1393 ] [ 11:28 ] [ ]

[ ]

[ شنبه بیست و دوم شهریور 1393 ] [ 11:26 ] [ ]

[ ]

[ شنبه بیست و دوم شهریور 1393 ] [ 11:24 ] [ ]

[ ]

[ شنبه بیست و دوم شهریور 1393 ] [ 11:20 ] [ ]

[ ]

[ جمعه بیست و یکم شهریور 1393 ] [ 21:23 ] [ ]

[ ]

[ جمعه بیست و یکم شهریور 1393 ] [ 15:44 ] [ ]

[ ]

[ جمعه بیست و یکم شهریور 1393 ] [ 13:14 ] [ ]

[ ]

[ جمعه بیست و یکم شهریور 1393 ] [ 13:12 ] [ ]

[ ]

[ جمعه بیست و یکم شهریور 1393 ] [ 13:7 ] [ ]

[ ]